Psychiatrie en psychotherapiepraktijk De Klik

Praktijk

Renate Tillema-Schoon richtte in 2016 haar praktijk De Klik op. De Klik verwijst naar het gevoel wat zowel de therapeut als de cliënt hebben om een behandeling succesvol te laten zijn. De praktijk neemt in januari 2019 nieuwe patiënten aan. VANAF januari 2019 heeft mijn praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars: Caresq Besured National Academic Promovendum DSW Aevitae (a.s.r.) Amersfoortse ASR Ziektekosten Ditzo DSW InTwente Stad Holland VRZ Zorginkoop Holland Zorg (Eno) OWM Zorg & Zekerheid ONVZ Zorgverzekeraar PNOZorg (ONVZ) Salland (Eno) VVAA (ONVZ) ZorgDirect (ENO) Zilveren Kruis Aevitae (volmacht ZK) Avéro Achmea FBTO Friesland de IAK (Volmacht ZK) Interpolis OZF Pro Life Zilveren Kruis Achmea.

Psychiatrische diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek waaronder ook lichamelijk onderzoek, labonderzoek, ECG en- of longfoto.

Individuele behandeling

Individuele behandeling van stemmingsproblemen, problemen in het autisme spectrum, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsproblemen door middel van gesprekken en medicatie.

Individuele cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie richt zich op het in contact komen met de eigen innerlijke belevingswereld van de cliënt. Zowel contact maken met de gedachtes en innerlijke gevoelens om vandaar uit zichzelf te ontplooien. De therapeut heeft daarbij een ondersteunende maar ook onderzoekende rol. Waarbij het uiteindelijk doel zal zijn dat de cliënt leert vertrouwen op het eigen gevoelskompas en deze ook durft te volgen.

Verslavingsproblemen

Individuele behandeling van verslavingsproblemen en de onderliggende psychische problemen zoals een depressie.

Tarieven

U kunt het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekering en navragen hoeveel u vergoed krijgt door uw verzekering.

U bent ZELF verantwoordelijk om na te gaan bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling wel of niet wordt vergoed. De eigen bijdrage van 385 euro ( of hoger indien u dit zo heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar) komt voor uw rekening als deze nog niet is opgemaakt het afgelopen jaar. Vanaf januari 2019 heeft de praktijk een contract met Caresq Besured National Academic Promovendum DSW Aevitae (a.s.r.) Amersfoortse ASR Ziektekosten Ditzo DSW InTwente Stad Holland VRZ Zorginkoop Holland Zorg (Eno) OWM Zorg & Zekerheid ONVZ Zorgverzekeraar PNOZorg (ONVZ) Salland (Eno) VVAA (ONVZ) ZorgDirect (ENO) Zilveren Kruis Aevitae (volmacht ZK) Avéro Achmea FBTO Friesland de IAK (Volmacht ZK) Interpolis OZF Pro Life Zilveren Kruis Achmea De Klik heeft GEEN contract met MENZIS, VGZ en CZ. Er zijn zorgverzekeraars die ook niet gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoeden. Meer over dit onderwerp vindt u op deze link. Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van uw polis (basisverzekering) of de behandeling geheel wordt vergoed. Onverzekerde zorg of consulten kosten 110 euro per uur. De Klik biedt GEEN gratis kennismakingsgesprekken vanwege de grote vraag. Aan een kennismakingsgesprek zijn kosten verbonden voor het geldend tarief van 110 euro. Of u deze wel of niet vergoed krijgt, dient u na te gaan bij uw zorgverzekeraar. De Klik neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

  • Het Zilveren Kruis

    Heden

  • Caresq

    Heden

  • DSW

    Heden

Neem contact op